Styrelsen

Styrelsen utses av stämman för att sköta och ansvara för det löpande arbetet med föreningen. Revisor utses av stämman att löpande granska den ekonomiska redovisningen samt styrelsens verksamhet. Föreningens funktion styrs av stadgarna och bostadsrättslagen. Styrelsen har möte en gång i månaden. Vid styrelsemötet fattas beslut i aktuella frågor rörande föreningens verksamhet. De beslut som fattas protokollförs och arkiveras hos Riksbyggen.

Ordförande: Idris Kilic, tel: 070-5618106, epost: idriskilic506@hotmail.com

Vice Ordförande: Ninos Shahin, epost: ninosshahin@icloud.com

Ledamot: Fadi Kassab, tel: 073-594533, e-post: fadi_kassab@hotmail.se

Ledamot från Riksbyggen: Hamid Reza Gharechaie, tel: 0771-860860

Sekreterare: Gabriella Saliba, e-post: gabriella.nicole.saliba@gmail.com

Suppleant från Riksbyggen: David Isakssont, tel: 0771-860860

Suppleant: Songül Issa, e-post: songul-issa@live.se

Suppleant: Paressa Fraggidou, e-post: paressafraggidou@gmail.com

Suppleant: Tedros Asmelash, e-post adisigodo75@gmail.com

Suppleant: Basem Mekhil, e-post: tunisitc@123mail.org