Fritidslokalen

Får användas för möten, fester, kurser etc. Där finns ett välutrustat kök, bord, stolar och soffgrupp.
Hyra: 300 kr + disposition 500 kr utan musik
Hyra: 300 kr + disposition 1000 kr med musik (Musiken stängs kl.20:00 för hänsyn till grannar)

Lokalen tar max 32 personer. Ingång på gatusidan av huset 76-80, nödutgång mot källaren.
Den som hyr lokalen ansvarar för att den städas och ställs i ordning efteråt.

För att så många medlemmar som möjligt ska få tillgång till lokalen får den endast bokas för en gång i taget.
En avgift tas ut vid bokning.

Bokas hos vår vicevärd eller på internet här. Nycklarna hämtas hos vicevärden.