Parkeringsdäck/garage

Bilägare ska antingen hyra parkeringsplats på parkeringsdäcket eller i varmgarageet, där det också finns en biltvätt.
Biltvätten får endast användas av de som hyr garageplats. Lånar du ut din biltvätt bricka så har styrelsen rätt att spärra din bricka pga misskötsel.

Parkerings- och garageplats får inte hyras ut i andra hand. Gårdsparkering är endast tillåten för lastning och lossning.
Lastbilar och husvagnar får inte parkeras inom föreningens område.
Parkeringsdäckets högsta tillåtna belastning är 2,5 ton per fordon.

Bilen får inte vara större än parkeringsrutan. Parkeringsdäcket får inte användas för uppställning av ej körbara bilar.
Gästparkering finns för tillfällig parkering mot avgift.
Har du långvariga gäster kan du, i mån av tillgång, hyra/låna en plats.

Tala med parkeringsansvarig när du vill hyra permanent garageplats, p-plats eller låna gästplats.