Fritidskommittén

Sammankallande i fritidskommittén är: Vakant

Övriga ledamöter är:
Ingrid Westerholm Sotingeplan 22
Kerstin Ankerst Sotingeplan 26
Gerli Soponen Sotingeplan 44
Marina Kassab Sotingeplan 54