Ekonomi

Bostadsrättsföreningen innehar med tomträtt fastigheterna Grytinge 1, 2 och 3 samt Sotinge 1. Här finns 14 hus med totalt 232 lägenheter på en sammanlagd yta av 19 184 kvm. Dessutom finns här 17 lokaler men en sammanlagd yta på 475 kvm. Byggnadsår 1968-69.

Om du vill veta mer om vår ekonomi kan du hämta vår senaste årsredovisning hos vicevärden.

Inom området finns:
10 st 1 rum och kök.
54 st 2 rum och kök.
102 st 3 rum och kök.
54 st 4 rum och kök.
12 st 5 rum och kök.

Här finns också ett garage med plats för 117 bilar, 8 st laddstolpar och en utomhusparkering med 128 platser.

Föreningen har en mycket stabil och bra ekonomi, som kommer de boende tillgodo. Vi har låga avgifter.