Förrådsutrymmen

Eget förrådsutrymme finns i lägenhetsplanet och/eller källare. Varje lägenhet har minst ett förrådsutrymme