Om Stockholmshus nr 25

Sotingeplan ligger i stadsdelen Spånga/Tensta. Vi har mycket goda kommunikationer med Stockholms City (T-bana, 20 minuter) samt goda bussförbindelser från hållplatsen Sotingeplan till Kista, Vällingby och Sollentuna Centrum. I vår närhet finns flera skolenheter från lågstadium och gymnasium till Universitet.

Bostadsrättsföreningen innehar med tomträtt fastigheterna Grytinge 1, 2 och 3 samt Sotinge 1. Här finns 14 hus med totalt 232 lägenheter. Dessutom finns här 17 lokaler. Byggnadsår 1968-69.

Vi äger och ansvarar tillsammans för husen, miljöstugorna, garagebyggnaden och marken här på Sotingeplan. Vi förvaltar det hela genom en styrelse, som väljs på föreningens Årsstämma. En av styrelseledamöterna utses av Riksbyggen.

Det finns lagar som reglerar en del av föreningens arbete och som talar om vilka rättigheter och skyldigheter man har som bostadsättshavare. Det viktigaste hittar du i föreningens stadgar, som du bör ha fått av den förra lägenhetsinnehavaren. Har du inte fått dem, kontakta vicevärden.

Inom föreningen finns en fritidskommittee med en representant från varje gård. Om intresse och behov finns av olika aktiviteter kan permanenta eller tillfälliga arbetsgrupper bildas.

Bostadsrättshavaren ansvarar för sin lägenhet och håller den i gott skick. Föreningen ansvarar för underhåll och reparation av husen och de gemensamma utrymmena.

En förutsättning för att alla ska trivas är att vi tar hänsyn till varandra genom att följa föreningens regler, att vi inte skräpar ner eller förstör i gemensamma utrymmen eller på våra gårdar, att vi håller musik/radio/TV-ljud inom de egna väggarna etc. Om du ska ha fest är det bra att förvarna grannarna och be dem säga till om de känner sig störda. Hänsyn bidrar till bättre grannsämja och bättre trivsel för oss alla.