Styrelsen

Styrelsen utses av stämman för att sköta och ansvara för det löpande arbetet med föreningen. Revisor utses av stämman att löpande granska den ekonomiska redovisningen samt styrelsens verksamhet. Föreningens funktion styrs av stadgarna och bostadsrättslagen. Styrelsen har möte en gång i månaden. Vid styrelsemötet fattas beslut i aktuella frågor rörande föreningens verksamhet. De beslut som fattas protokollförs och arkiveras hos Riksbyggen.

Ordförande: Mats Larsell, Sotingeplan 50 Tel: 076-1174836, E-post: mats.larsell@telia.com

Vice Ordförande: Thomas Östman, Sotingeplan 8 Tel: 08-7612838, E-post: thomas-leif.ostman@telia.com

Sekreterare: Aristoula Garziou, Sotingeplan 50 Tel: 08-364937

Ledamot: Fadi Kassab, Sotingeplan 6 Tel 070-4863376

Ledamot från Riksbyggen: Hamid Reza Gharechaie Tel: 0771-860860

-

Suppleant: Kaja Dalodise, Sotingeplan 20 Tel: 070-4122466

Suppleant: Henry Freeland, Sotingeplan 32 Tel: 073-0707748583

Suppleant: Songul Issa, Sotingeplan 8 Tel: 073-1836967

Suppleant från Riksbyggen: Jonas Hammarstedt Tel: 0771-860860