Styrelsen

Styrelsen utses av stämman för att sköta och ansvara för det löpande arbetet med föreningen. Revisor utses av stämman att löpande granska den ekonomiska redovisningen samt styrelsens verksamhet. Föreningens funktion styrs av stadgarna och bostadsrättslagen. Styrelsen har möte en gång i månaden. Vid styrelsemötet fattas beslut i aktuella frågor rörande föreningens verksamhet. De beslut som fattas protokollförs och arkiveras hos Riksbyggen.

Ordförande: Songül Issa, Sotingeplan 4 Tel: 073-5945337, E-post: Songul-Issa@live.se

Vice Ordförande: Ninos Shahin, Sotingeplan 8 Tel: 073-5000163, E-post: ninosshahin@icloud.com

Sekreterare: Thomas Östman, Sotingeplan 8 Tel: 08-7612838, E-post: thomas-leif.ostman@telia.com

Ledamot: Fadi Kassab, Sotingeplan 6 Tel 070-4863376

Ledamot från Riksbyggen: Hamid Reza Gharechaie Tel: 0771-860860

-

Suppleant: Kaja Dalodise, Sotingeplan 20 Tel: 070-4122466

Suppleant: Nezire Mahmud, Sotingeplan 48 Tel: 073-6265754

Suppleant: Paressa Fraggidoy, Sotingeplan 20 Tel: 070-14841437

Suppleant från Riksbyggen: Niklas Söderqvist Tel: 0771-860860