Fritidslokalen

Får användas för möten, fester, kurser etc. Där finns ett välutrustat kök, bord, stolar och soffgrupp. Hyra är 300 kr + Disposition 500 kr(helger och studenttid 1000kr). Lokalen tar max 32 personer. Ingång på gatusidan av huset 76-80, nödutgång mot källaren. Den som hyr lokalen ansvarar för att den städas och ställs i ordning efteråt.

För att så många medlemmar som möjligt ska få tillgång till lokalen får den endast bokas för en gång i taget. En avgift tas ut vid bokning.

Bokas hos vår vicevärd eller på internet här. Nycklarna hämtas måndagen före bokningen hos vicevärden.