Fritidskommittén

Sammankallande i fritidskommittén är: Vakant

Övriga ledamöter är:
Thomas Östman Sotingeplan 8
Ingrid Westerholm Sotingeplan 22
Anna Lönnqvist Sotingeplan 32
Gudrun Skålberg Sotingeplan 50
Songul Issa Sotingeplan 8